برای نصب و راه اندازی کلاینت سیسکو در سیستم عامل لینوکس ، شامل همه توزیع ها که در این آموزش ما از لینوکس اوبنتو ۶۴ بیتی استفاده می کنیم

 

اول نیاز هست پکیج مناسب ۶۴ بیتی را دانلود کنید.

۶۴ بیتی :

http://zvpn.me/files/connections/ciscoanyconnect/linux/anyconnect-predeploy-linux-3.1.04072-k9.tar
دریافت

خوب برای  شروع ترمینال لینوکس را باز می کنیم با با wget پکیج ۶۴ بیتی را دانلود می کنیم.

 

wget http://zvpn.me/files/connections/ciscoanyconnect/linux/anyconnect-predeploy-linux-3.1.04072-k9.tar
tar -xzvf anyconnect-predeploy-linux-64-4.1.02011-k9.tar.gz

cd anyconnect-4.1.02011/vpn

./vpn_install.sh

 

 

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

 

سیسکو انی کانکت در اوبنتو

سیسکو انی کانکت در اوبنتو